หน้าหลัก > ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุรกิจแฟรนไชส์

สนใจแฟรนไชส์ดารุโน่

การลงทุน

ค่าแฟรนไชส์
ราคาพิเศษ 117,700 บาท (รวม VAT)  
สัญญา 3 ปี ไม่มี % ค่า Royalty Fee และ % รายปี

สนใจติดต่อ
 099-626-3565

 

 

คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี่

 1. เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 2. มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. สามารถบริหาร และ สอนได้เต็มเวลา (จำเป็นต้องลงสอนด้วยตนเอง)
 4. ใจเย็น สุขุม รอบคอบ รักเด็ก รักการสอน 

 
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ

 1. การอบรมตลอดอายุสัญญา จำนวน 2 ท่าน
 2. ตำราเรียนตั้งต้น หลักสูตรละ 50 เล่ม
 3. เฉลยบทเรียนทุกเล่ม แบบทดสอบวัดระดับ และ แบบทดลองเรียนจำนวน ฟรีตลอดอายุสัญญา
 4. ใบสมัครเรียน การ์ดบันทึกการเรียน และ แฟ้มเรียนของนักเรียน (นักเรียน 1 คนต่อ 1 แฟ้มเรียนเท่านั้น) ฟรีตลอดอายุสัญญา
 5. โบรชัวร์ในแต่ละหลักสูตร จำนวน 200 ใบ (กระดาษขนาด A5 ความหนา 80 แกรม ปริ๊นส์ Inkjet)
 6. แผ่น Future Board ขนาด A4 เพื่อนำเสนอผู้ปกครองเวลาที่มาลงคอร์สในแต่ละหลักสูตร จำนวน 1 ชุด 
 7. ไฟล์โลโก้ Daruno Kids English 1 ไฟล์ เพื่อการตกแต่งสถานที่ ซึ่งแฟรนไชส์ซี่เป็นผู้ออกแบบเองได้ตามความพึงพอใจของ เจ้าของสาขา และจะต้องแสดงไว้ในสถานที่อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง (อาจเป็นภายนอก หรือ ภายในอาคารก็ได้)