0
ตะกร้าสินค้า
X
ไม่มีสินค้าในตระกร้าสินค้าของคุณ
หน้าหลัก > ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุรกิจแฟรนไชส์

สนใจแฟรนไชส์ดารุโน่

การลงทุน

ค่าแฟรนไชส์ :-

1.หลักสูตร Daruno อ่านสะกดคำ 140,000 บาท

2.หลักสูตร GT (ไวยากรณ์-ฝึกแปล-ฝึกพูด) 180,000 บาท

แพ็คเกจราคาพิเศษ : ซื้อ 2 หลักสูตรพร้อมกัน ลดเหลือ 260,000 บาท (รวม VAT) 

สัญญา 5 ปี ค่าตำราเรียน 60 บาท/เล่ม

(ไม่มี % ค่า Royalty Fee และ % รายปี)

สนใจติดต่อ
 099-626-3565

 

 

คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี่ :-

 1. เพศหญิง หรือ เพศชาย ไม่จำกัดอายุ การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 2. มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. สามารถบริหาร และ สอนได้ค่อนข้างเต็มเวลา (จำเป็นต้องลงสอนด้วยตนเอง) หรือ มีครูผู้ช่วยที่สอนได้ค่อนข้างเต็มเวลา
 4. ใจเย็น อารมณ์ดี รอบคอบ รักเด็ก รักการสอน 

 
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่จะได้รับ :-

 1. ฟรีการอบรมตลอดอายุสัญญา จำนวน 2 ท่าน
 2. ฟรีตำราเรียนตั้งต้น หลักสูตรละ 100 เล่ม (มูลค่า 6,000 บาท ต่อ หลักสูตร) และ ฟรีตำราเรียนต่อจากตำราเรียนตั้งต้น หลักสูตรละ 150 เล่ม (มูลค่า 9,000 บาท ต่อ หลักสูตร)
 3. เฉลยบทเรียนทุกเล่ม แบบทดสอบวัดระดับ และ แบบทดลองเรียน ฟรีตลอดอายุสัญญา
 4. ใบสมัครเรียน การ์ดบันทึกการเรียน และ แฟ้มเรียนของนักเรียน (นักเรียน 1 คนต่อ 1 แฟ้มเรียนเท่านั้น) ฟรีตลอดอายุสัญญา
 5. โบรชัวร์ฟรี 200 ใบต่อหลักสูตร (กระดาษขนาด A5 ความหนา 80 แกรม ปริ๊นส์ Inkjet)
 6. ซื้อ 1 หลักสูตร จะโปรโมทโฆษณาสื่อ on-line ให้ จนกว่าจะมีนักเรียน 12 คน / ซื้อ 2 หลักสูตร จะโปรโมทโฆษณาสื่อ on-line ให้ จนกว่าจะมีนักเรียน 20 คน
 7. ฟรีป้ายสติ๊กเกอร์เพื่อการตกแต่งกระจก หรือ ฟรีป้ายไวนิล ตาม concept ของ Daruno โดยแฟรนไชส์ซี่สามารถเลือกได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ระหว่างฟรีป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 10 ตร.เมตร หรือ ฟรีป้ายไวนิล จำนวน 40 ตร.เมตร
 8. ไฟล์โลโก้ Daruno Kids English 1 ไฟล์ ซึ่งแฟรนไชส์เซอร์รับออกแบบป้ายให้แฟรนไชส์ซี่ฟรีตามความพึงพอใจ และ จะต้องติดป้ายแสดงให้เห็นชัดเจนในสถานที่อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง (อาจเป็นภายนอก หรือ ภายในอาคารก็ได้)